4 Days

Updating!

Related post
Workshops

Workshops

Thông tin về các workshop, talkshow của mình trong năm 2020 sẽ được cập nhật ở đây!

Nov 07, 2019 Read More
Mentor One on One

Mentor One on One

One on One là gói học nâng cao đặc biệt dành cho những bạn muốn học những kiến thức bao gồm hiểu rõ hơn về bản chất phóng sự cưới, từ đó định hình phong cách, sử dụng thiết bị phù hợp, những...

Nov 06, 2019 Read More
Call me SMS Instagram
Facebook
zalo
hotline