Workshops

 

3. [WORKSHOP]  VIETNAMESE WEDDING

by Huy Nguyen

--- 23 & 24/08/2019 ---

Xem thêm thông tin tại đây! 

Clip by Hoor Image (updating)

 

 

2. [WORKSHOP]  SMALL MOMENT - BIG STORY

by Huy Nguyen and Raymond

--- 19 & 20/03/2019 ---

Xem thêm thông tin tại đây! 

Clip by Midnight Studio

 

 

 

 

1. [TALK SHOW]  MỘT SỐ CÁCH CHỐT DEAL VÀ SAI LẦM CỦA PHOTOGRAPHER GIAI ĐOẠN ĐẦU

--- 05/2018 ---

Clip by Quang Nguyen (Yolo Production)

 

 

 

 

Related post
Mentor One on One

Mentor One on One

One on One là gói học nâng cao đặc biệt dành cho những bạn muốn học những kiến thức bao gồm hiểu rõ hơn về bản chất phóng sự cưới, từ đó định hình phong cách, sử dụng thiết bị phù hợp, những...

Nov 06, 2019 Read More
Flash

Flash

Course về Flash 

Nov 06, 2019 Read More
Call me SMS Instagram
Facebook
zalo
hotline